Jeanne d’Arc Jenaplan basisschool, Tilburg

 • 16005_Jeanne d’Arc basisschool 1e verkenning mogelijkheden LR
 • 16005_Jeanne d’Arc basisschool 1e verkenning mogelijkheden LR2
 • 16005_Jeanne d’Arc basisschool 1e verkenning mogelijkheden LR3
 • 16005_Jeanne d’Arc basisschool 1e verkenning mogelijkheden LR4
 • 16005_Jeanne d’Arc basisschool 1e verkenning mogelijkheden LR5
 • 16005_Jeanne d’Arc basisschool 1e verkenning mogelijkheden LR6
 • 16005_Jeanne d’Arc basisschool 1e verkenning mogelijkheden LR7
 • 16005_Jeanne d’Arc basisschool 1e verkenning mogelijkheden LR8
 • 16005_Jeanne d’Arc basisschool 1e verkenning mogelijkheden LR9
 • 16005_Jeanne d’Arc basisschool 1e verkenning mogelijkheden LR10
 • logo jeanne d’arc tilburg

Wat doe je als je een basisschool hebt met een prachtige (jenaplan) onderwijsvisie, maar je huisvesting is verrommelt en ondersteunt niet meer de manier van lesgeven die je als directrice voor ogen hebt? Je heb een mooi schoolgebouw met veel lichtinval maar deze is nodig toe aan grondig onderhoud? De prognoses geven aan dat (in tegenstelling tot vele scholen in de omgeving) het leerlingaantal alleen maar zal toenemen in de toekomst? Het team wil erg graag mee in de verandering, maar je weet niet goed hoe.

De Jeanne d’Arc basisschool in Tilburg zat met al deze vragen. Samen met de huisvestingsadviseur Barbara Winkelhuyzen zijn zij aan de slag gegaan om te kijken hoe het gebouw hun visie en ideeën wel zou kunnen ondersteunen. Als architect ben ik hier in een vroeg stadium bij betrokken. Ik heb deelgenomen aan een aantal workshops om boven tafel te krijgen wat de ruimtelijke kwaliteiten van het gebouw zijn en hoe de gewenste activiteiten in het onderwijs optimaal ondersteund worden door op een nieuwe manier naar meubilairkeuzes te kijken.

Op dit moment ligt de prioriteit bij de inrichting van de groepsruimtes waarin twee traditionele groepen worden samengevoegd tot 1 grotere groep zodat de leerlingen nog meer worden uitgedaagd zelf hun niveau te kiezen en verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen leerproces. Mijn advies leidt tot een nieuwe groepsinrichting en komende zomer wordt dit gerealiseerd. Deze inrichting is vooral gericht op diverse manieren van zitten: actief, passief, individueel, in groepen, gericht op overleg of focus op concentratie. In het nieuwe schooljaar kunnen de leerkrachten met deze nieuwe inrichting aan de slag om nog beter onderwijs te geven.

In de toekomst wordt verder onderzocht wat er nodig is en hoeveel er geïnvesteerd wordt in het gebouw om de onderwijsvisie nog beter en intensiever vorm te geven. De schetsen die te zien zijn, zijn alleen ideeën ter verbeelding van de mogelijkheden.

Projectdata:
Opdrachtgever: Xpect Primair
omvang: co-creatie nieuwe visie op huisvesting &
       advisering inrichting groepsruimtes
Status: realisatie zomer 2017