Varendonck college, Asten

 • 17001_visiepresentatie vakcluster taal 1
 • 17001_visiepresentatie concept3
 • 17001_visiepresentatie concept4
 • 17001_visiepresentatie concept5
 • 17001_visiepresentatie vakcluster mens & maatschappij LR
 • 17001_visiepresentatie vakcluster taal LR
 • 17001_visiepresentatie vakcluster science LR
 • 17001_visiepresentatie omgeving personeel LR
 • 17001_visiepresentatie impressie entree 01 LR
 • 17001_visiepresentatie impressie entree 02 LR
 • 17001_visiepresentatie impressie entree 03 LR

Runner up – selectie Varendonck college

Runner up worden, de 2e plek in een selectie, is nooit een pretje. Maar wat hadden wij een goed plan!
… helaas, de winnaar (De Twee Snoeken) hadden een nèt iets beter plan …
… maar, alhoewel tweede worden geen fijne ervaring is, kijken we (WY, VB+, Wdd) toch terug op een hele prettige, intensieve, helaas korte, maar inspirerende samenwerking.

In december 2016 werd WY architecten gebeld door OMO of zij willen deelnemen aan deze onderhandse architectenselectie. Vanwege de ervaring op het gebied van transformaties van bestaande onderwijsgebouwen op verschillende schaalniveaus was WY architecten op de shortlist voor de meervoudige onderhandse aanbesteding terecht gekomen. Die kans wordt met beide handen aangegrepen. VB+ vastgoedmanagement wordt gevraagd om mee in te schrijven voor de projectmanagersrol. Hun ervaring met transformaties in het onderwijs en (op basis van een prettige samenwerking) het strak bewaken van de projectkaders (geld, tijd, kwaliteit, risico’s, informatie), met oog voor het primaire onderwijsproces en respect voor de architectuur is een meerwaarde voor het team. Wonderful day design wordt gevraagd om haar expertise op gebied van ontwerpen aan onderwijshuisvesting en werken met gebruikersgroepen. Samen zijn we de selectie aangevlogen en begin maart hebben we ons plan gepresenteerd.

Het hart van de school
In ons ontwerp worden de huidige gangen zoveel mogelijk ingezet om een heldere routing in het gebouw te creëren. Het hart (de gezamenlijke aula) krijgt een centrale positie aan deze routing, dichtbij de nieuwe entree. Aan de 8-vormige routing krijgen de  vakclusters een duidelijke positie in het gebouw dankzij hun eigen ‘meeting points’. De identiteit van elke vakcluster is hier zichtbaar. Tussen deze vakclusters bevindt zich de open werkruimte waar leerlingen aan hun projectwerk kunnen werken. In deze verbindende onderwijsomgeving is het contact met buiten maximaal.

Toekomst
Alhoewel dit ontwerp nooit gerealiseerd zal worden en De Twee Snoeken een mooie en geschikte onderwijsomgeving ontwerpt voor het Varendonck, zijn wij erg trots op ons eindresultaat. Wij kijken met veel plezier terug op ons gezamenlijke ontwerpproces en zullen in de toekomst de meerwaarde van het bundelen van onze afzonderlijke expertises zeker weer inzetten wanneer zich een nieuwe kans voordoet!

Projectdata:
Dit ontwerp is gerealiseerd door een samenwerking tussen
WY architecten, VB+ vastgoedmanagement en Wonderful day design.
Opdrachtgever: OMO
Status: 2e plaats in onderhandse aanbesteding architectenselectie