Zuyd Hogeschool – Ergotherapie

  • Zuyd Hogeschool_Ergo_WH_het nieuwe werken
  • Zuyd Hogeschool_Ergo_WH_overleg
  • Zuyd Hogeschool_Ergo_WH_info plek
  • Zuyd Hogeschool_Ergo_WH_verkeersruimte1
  • Zuyd Hogeschool_Ergo_WH_studielandschap1
  • Zuyd Hogeschool_Ergo_WH_verkeersruimte2
  • Zuyd Hogeschool_Ergo_WH_studielandschap2

In januari 2012 won ik namens Inbo de architectenselectie voor de herinrichting van de opleiding Ergotherapie en de herinrichting van het faculteit ICT van de Zuyd Hogeschool in Heerlen. De opleidingen zijn gehuisvest in door AGS architecten ontworpen gebouwen. De inrichting stamt uit eind jaren 90 en is aan vernieuwing toe. We hebben de structuur van de bestaande gebouwen geanalyseerd en binnen de bestaande contouren van het casco een nieuwe visie gegeven op de mogelijkheden.

Mijn visie is gericht op het brengen van zicht en daglicht in het gebouw. Door het toepassen van frisse kleuren en materialen krijgen de ruimtes een lichte en prettige verblijfskwaliteit. Het flexibele werkplekconcept van de Zuyd Hogeschool moet ervoor zorgen dat men efficiënter kan werken en het interieur bestand is tegen eventuele toekomstige wijzigingen in de opleidingen.We kiezen voor een wat geslotenere verkaveling aan de buitenzijde van de H-vormige plattegronden van de gebouwen en openen we de ruimte aan de binnenzijde van deze H-vorm. We maken onderscheid tussen formele en informele plekken. De scharnieren van de H worden plekken waar ontmoeting en contact tussen de docenten en studenten maximaal wordt gefaciliteerd.

Projectdata:
Ik heb dit ontwerp gemaakt tijdens mijn dienstverband bij Inbo.

Fotografie door Visus Fotografie en mijzelf.
Opdrachtgever: ARCADIS (iov Zuyd Hogeschool)
Omvang: 1.348 m² BVO
Oplevering: 31 augustus 2012

Het gebouw van de Zuyd Hogeschool heeft diverse faculteiten. Kreeg jij nog de opdracht mee om enige samenhang te brengen tussen de ontwerpen voor de opleiding Ergotherapie en de faculteit ICT?
Nee, niet van de Zuyd Hogeschool. Zij hebben alleen meegegeven om een professioneel en hoogwaardig imago neer te zetten en duidelijk te laten uitstralen dat het hier om hoger onderwijs gaat. Ikzelf vond het echter wel belangrijk dat de twee verschillende afdelingen met eenzelfde gedachte werden ingericht. AGS, de architect van de gebouwen, had een kleurkeuze per gebouw neergelegd, als een polychromie van kleuren. Ik heb dit uitgangspunt als handvat gebruikt voor het afstemmen van mijn kleur- en materiaalkeuzes.

Hoe heeft dit uitgepakt voor de opleiding Ergotherapie?
De opleiding Ergotherapie heeft een bijzondere onderwijsvisie. De docenten en studenten werken in praktijksituaties aan een case. Simulanten zijn kind aan huis om de studenten hun vak eigen te maken. Hiervoor zijn oefenlokalen nodig. Ook buiten de lessen om werken studenten veel in kleine groepjes. In huidige huisvesting zijn daar geen geschikte plekken voor. De nieuwe huisvesting moet dus niet alleen bijdragen aan het (versterken van het) open, laagdrempelig contact tussen studenten en docenten, maar ook een passende kantoorsetting voor de docenten bieden waar zij hun lessen kunnen voorbereiden, telefoneren, overleggen en concentreren.

Hoe heb je deze visie in een concreet ontwerp vertaald?
Er zijn heel veel gesprekken gevoerd met de projectgroep van de opleiding. Hieruit is een pakket van wensen gerold dat ik als basis voor mijn ontwerp heb gebruikt. De belangrijke uitgangspunten voor mijn ontwerp zijn
– Identiteit en herkenbaarheid van de opleiding Ergotherapie; dit is terug te zien in de kasten als ontwerpelement en de fotoprints;
– Open en direct contact met de studenten; dit heb ik vertaald in transparantie door middel van glas, zichtlijnen en een open kantoorsetting;
– Ruimte voor het zichtbaar opbergen van hulpmiddelen; kasten zijn als ontwerpelement meegenomen;
– Multifunctioneel en flexibel inzetbare lokalen; dit uit zich in overmaat in ruimte door aan te sluiten op bestaande structuur en flexibiliteit in meubilair;
– Flexibel inzetbaar kantoorconcept met veel ruimte voor eigen invulling; dit is bereikt door driepersoonskantoren te combineren met open werkplekken.

In het ontwerp zitten kantoorruimtes en onderwijsruimtes. Hoe zorg je ervoor dat deze ruimtes voldoen aan alle wensen en eisen van de gebruikers zonder dat het een onsamenhangend geheel wordt?
Door overal het kleurconcept te hanteren en dit tot in detail door te voeren, ontstaat rust. De polychromie van AGS schreef voor de het bouwdeel waar de afdeling Ergotherapie in gehuisvest is, groen voor. De houten kasten passen hier uitstekend bij.
De kantoorverdiepingen bestaan uit open werkplekken gecombineerd met meer en minder traditionele meerpersoonskantoren. Ter plekke van de kantoorruimtes heb ik een rustig tapijt in één kleur neergelegd. Er is ook een aantal gesloten concentratieplekken en overlegplekken. De gesloten ruimtes hebben een tapijt met een streeppatroon in dezelfde kleurstelling. Dit zorgt voor rust en samenhangzonder dat het saai wordt.
De onderwijsruimtes bestaan uit traditionele leslokalen, praktijkruimtes en een open studielandschap met elk een specifiek wensen- en eisenpakket. Deze ruimten en de kantoren moesten voldoen aan Arbo- en NENnormeringen. De afdeling Ergotherapie heeft een Leerwerkbedrijf Zuyd Health dat adviseert over Arbo eisen. Dit moest dus perfect in orde zijn.

Hoe bereik je dat de afdeling ‘eigen’ voelt, dat de identiteit van de grbuikers naar voren komt?
Ik zoek dit meestal in combinatie met iets praktisch in het ontwerp. De afdeling Ergotherapie zocht bijvoorbeeld een oplossing voor het opbergen van de grote hoeveelheden hulpmiddelen waar zij in het onderwijs mee werken. Dit varieert van rolstoelen en scootmobielen tot gehoorapparaten en snijplankjes. De werkgroep wilde met deze hulpmiddelen  tevens haar identiteit uitstralen. Ik heb daarom diverse soorten kasten ontworpen waar je heel veel spullen kan opbergen, maar ook kan tentoonstellen. De kasten vormen de fysieke scheidingswanden tussen de diverse ruimtes. De installateur en constructeur waren daarom ook betrokken bij het ontwerp. Op een aantal plekken zijn ook leidingdoorvoeren en constructieve elementen uit het zicht gewerkt door de kastenwanden.

Zowel studenten als docenten van beide opleidingen zijn erg enthousiast en trots op hun nieuwe werk- en leeromgeving. De opleiding Ergotherapie heeft een passende nieuwe werkvleugel waar een op activiteitengericht werkplekken concept is toegepast. Er zijn open werkplekken, maar indien gewenst ook mogelijkheden voor concentratie en overleg. Diverse kasten in een eiken afwerking en een frisse groene kleur bepalen de nieuwe ‘look & feel’ van de opleiding.