Leeromgeving faculteit Bèta, Zuyd Hogeschool

  • Zuyd Hogeschool_Beta_VF_OLC A0 05
  • Zuyd Hogeschool_Beta_VF_OLC A0 06
  • Zuyd Hogeschool_Beta_VF_OLC A0 07
  • Zuyd Hogeschool_Beta_VF_OLC A0 08
  • Zuyd Hogeschool_Beta_VF_OLC A0 03
  • Zuyd Hogeschool_Beta_VF_OLC A0 01
  • Zuyd Hogeschool_Beta_VF_OLC A0 04
  • Zuyd Hogeschool_Beta_VF_OLC A0 02

De faculteit Bèta Science & Technology van de Zuyd Hogeschool locatie Heerlen zal de komende jaren een nieuwe huisvesting in het bestaande pand krijgen. Afgelopen jaar is er hard gewerkt om in kaart te brengen welke ruimtevraag bij deze nieuwe huisvesting hoort. De eerste fase van de herinrichting van de faculteit Bèta Science & Technology zal uit twee onderdelen bestaan. Het ontvangst van de faculteit zal een nieuw gezicht krijgen, intern en extern gericht. Dit zal gerealiseerd worden op de B1 vleugel, grenzend aan bouwdeel C.

De faculteit vindt het erg belangrijk dat haar studenten een ruimte krijgen waar ze individueel en gezamenlijk (bijvoorbeeld in projectverband) kunnen werken. Daarom is er in de A0 vleugel een open leercentrum gerealiseerd. In dit studielandschap is ruimte   voor concentratie, overleg en ontspanning. De docent is er welkom en er kunnen gezamenlijke contactmomenten zijn. De ruimte moet flexibel en overzichtelijk zijn. De studenten moeten zich er thuis voelen.

Werk in uitvoering…

Projectdata: 
Opdrachtgever: Zuyd Hogeschool, locatie Heerlen
Functie: werkplekken voor studenten van de Bèta faculteit
Omvang: 307 m² GBO
Status: oplevering 22 augustus 2014
Fotografie door VisusFoto

Leerwerkplekken voor studenten
Het ontwerp voor de faculteit Bèta is er op gericht om een rustige sfeervolle werk- en leeromgeving te creëren. Het Leitmotiv, de raison d’être voor Faculteit Bèta is: ‘Transitie naar een duurzame leefomgeving’. Het ontwerp richt zich dan ook op deze duurzame omgeving.

De studenten van de faculteit krijgen op de A0 een ruimte waar ze groepsgewijs of individueel kunnen studeren. Studenten geven aan dat zij meestal in groepen van 4 – 8 personen werken. De ruimte moet hiervoor geschikt zijn. Verder is er behoefte aan werkplekken met voldoende ruimte en faciliteiten om met een laptop te werken. Denk bijvoorbeeld aan voldoende elektriciteit en Wifi. Maar daarnaast ook een ruime (bureau) tafel en een prettige (bureau)stoel.

De ruimte bestaat uit een aantal geschakelde volumes op de scheiding van gang / lokaal. Hierdoor ontstaat een functionele en natuurlijke scheiding. In deze volumes zijn een aantal spreekkamers, brainstormruimtes en een facilitaire kern opgenomen. Achter deze volumes bevindt zich een open ruimte. Hier zijn twee plekken ingericht voor groepsoverleg. Verder kunnen de studenten in groepen van zes aan het raam werken of in de hoge banken.

Brede visie op de locatie Nieuw Eyckholt: licht, zicht en kleur
De huidige centrale ontmoetingspleintjes zijn de meest sombere plekken in het gebouw. Mijn brede visie op de vleugels van het locatie Nieuw Eyckholt is gericht op het brengen van meer licht en contact met buiten in het gebouw. De zone aan de buitengevels biedt ruimte aan een meer gesloten programma. Deze zone kan (flexibel) verkaveld worden. De ruimte in de oksels en aan de binnen gebieden worden ingevuld met een open programma, zoals open werkplekken, leerwerkplekken en ontmoetingsruimte.

De gebouwen hebben ieder hun eigen kleurstelling, bepaald door de architect van de locatie Nieuw Eyckholt: AGS. Deze kleur kan op diverse manieren in het ontwerp worden toegepast.