faculteit ICT, Zuyd Hogeschool

  • Zuyd Hogeschool_ICT_Vfoto_studielandschap
  • Zuyd Hogeschool_WDD
  • Zuyd Hogeschool_WDD
  • Zuyd Hogeschool_WDD
  • Zuyd Hogeschool_WDD
  • Zuyd Hogeschool_WDD
  • Zuyd Hogeschool_WDD

In januari 2012 won ik namens Inbo de architectenselectie voor de herinrichting van de opleiding Ergotherapie en de herinrichting van het faculteit ICT van de Zuyd Hogeschool in Heerlen. De opleidingen zijn gehuisvest in door AGS architecten ontworpen gebouwen. De inrichting stamt uit eind jaren 90 en is aan vernieuwing toe. We hebben de structuur van de bestaande gebouwen geanalyseerd en binnen de bestaande contouren van het casco een nieuwe visie gegeven op de mogelijkheden.

Mijn visie is gericht op het brengen van zicht en daglicht in het gebouw. Door het toepassen van frisse kleuren en materialen krijgen de ruimtes een lichte en prettige verblijfskwaliteit. Het flexibele werkplekconcept van de Zuyd Hogeschool moet ervoor zorgen dat men efficiënter kan werken en het interieur bestand is tegen eventuele toekomstige wijzigingen in de opleidingen.We kiezen voor een wat geslotenere verkaveling aan de buitenzijde van de H-vormige plattegronden van de gebouwen en openen we de ruimte aan de binnenzijde van deze H-vorm. We maken onderscheid tussen formele en informele plekken. De scharnieren van de H worden plekken waar ontmoeting en contact tussen de docenten en studenten maximaal wordt gefaciliteerd.

Projectdata:
Ik heb dit ontwerp gemaakt tijdens mijn dienstverband bij Inbo.

Opdrachtgever: ARCADIS (iov Zuyd Hogeschool)
Omvang: 2.744 m² BVO
Opening: 14 mei 2013
Fotografie door VisusFoto en mijzelf

Het gebouw van de Zuyd Hogeschool heeft diverse faculteiten. Kreeg jij nog de opdracht mee om enige samenhang te brengen tussen de ontwerpen voor de opleiding Ergotherapie en de faculteit ICT?
Nee, niet van de Zuyd Hogeschool. Zij hebben alleen meegegeven om een professioneel en hoogwaardig imago neer te zetten en duidelijk te laten uitstralen dat het hier om hoger onderwijs gaat. Ikzelf vond het echter wel belangrijk dat de twee verschillende afdelingen met eenzelfde gedachte werden ingericht. AGS, de architect van de gebouwen, had een kleurkeuze per gebouw neergelegd, als een polychromie van kleuren. Ik heb dit uitgangspunt als handvat gebruikt voor het afstemmen van mijn kleur- en materiaalkeuzes.

En wat waren de specifiek wensen van de faculteit ICT?
De faculteit ICT was op moment van ontwerp verspreid over een viertal locaties in Heerlen, Sittard en Maastricht. Deze opleidingen (o.a. Informatica, Netwerk Infrastructuur Design, Information Management) en de ‘proeftuin ICT’ zouden per 1 september 2012 worden samengevoegd om de Zuyd Hogeschool in Heerlen. De huidige ‘proeftuin ICT’ (CIS) krijgt een plek op de tweede verdieping in bouwdeel B van de Zuyd Hogeschool. Dit wordt het gezicht naar externe klanten. De ouderejaars studenten krijgen hier de mogelijkheid om in een professionele werksituatie onder begeleiding van docenten te werken aan opdrachten. In het ontwerp is daarom een professioneel werkatelier gemaakt met een open karakter. De akoestische panelen zorgen voor rust in de ruimte. Hierop worden afbeeldingen geprint die identiteit geven aan het faculteit. Dit komt ook terug in de multimedia wand waar presentaties en films draaien van projecten waar studenten aan werken. Op de derde verdieping van Bouwdeel B is er ruimte voor een werk– en leeromgeving voor student en docent. Openheid en contact met elkaar staan centraal. Op de kop van de vleugel loopt de zone voor studenten en docenten ook letterlijk door elkaar. Men kan naast elkaar gaan werken.
In de werkomgeving voor de docenten is een open, op activiteitengericht werkplekkenconcept ontworpen waar diverse manieren van werken mogelijk zijn. Ook hier komt de identiteit van het faculteit naar voren door XL print en een multimediawand waar diverse presentaties draaien.

In het ontwerp zitten kantoorruimtes en onderwijsruimtes. Hoe zorg je ervoor dat deze ruimtes voldoen aan alle wensen en eisen van de gebruikers zonder dat het een onsamenhangend geheel wordt?
Door overal het kleurconcept te hanteren en dit tot in detail door te voeren, ontstaat rust. Ik heb heel bewust de kleur blauw doorgevoerd in zowel de vloer-, wand- en meuibilair-afwerkingen. De kantoorverdiepingen bestaan uit open werkplekken gecombineerd met meer en minder traditionele meerpersoonskantoren. Ter plekke van de kantoorruimtes heb ik een rustig tapijt in één kleur neergelegd. Er is ook een aantal gesloten concentratieplekken en overlegplekken. De gesloten ruimtes hebben een tapijt met een streeppatroon in dezelfde kleurstelling. Dit zorgt voor rust en samenhangzonder dat het saai wordt.

Wat zorgt voor herkenbaarheid bij de grbuiker, het ‘thuisvoelen’?
Op een aantal wanden heb ik een maatwerk behang ontworpen. Deze wanden begrenzen een bepaalde ruimte of leiden de blik van de aanwezige een bepaalde kant op. Een dergelijke print aan het einde van de kantoorvleugel. definieert bijvoorbeeld de ruimte, terwijl de print dwars op de looprichting van de gang de aandacht juist naar links en naar rechts trekt.
Deze wandbekledingen van de faculteit ICT zijn op maat ontworpen in nauw overleg met de werkgroep. Hier komen studenten in beeld en laten we de menselijke kant van ICT zien: gericht op overleg met elkaar. De grafische uitwerking heb ik zelf gedaan. Op de derde verdieping van het gebouw worden de prints gecombineerd met schermen tot een multimedia wand die samen met medewerkers van de Hogeschool tot stand is gekomen en door studenten zal worden voorzien van presentaties. De prints komen hier ook weer terug op de baffles die we als ruimtescheidende elementen in de CIS ruimte hebben ontworpen.

Zowel studenten als docenten van beide opleidingen zijn erg enthousiast en trots op hun nieuwe werk- en leeromgeving. De blauwe kleuren met warme accenten die zijn gekozen voor de afwerking van de faculteit ICT zorgen voor een professionele en frisse uitstraling. Een passend ontwerp die samen een nieuwe start maken tot een succesvolle opleiding!