Een duurzame, vernieuwde kantooromgeving voor TIAS

Sinds oktober werk ik aan het ontwerp voor de werkomgeving voor TIAS op campus van de Tilburg University. Tijdens de co-creatie sessies met de Klankbordgroep en de projectleider vanuit Tilburg University Facility Services bleek het gehele gebouw over een aantal jaren grondig gerenoveerd te worden. Dit betekende voor ons een pas op de plaats om te onderzoeken welke duurzame scenario’s verantwoord zijn binnen dit tijdsbestek.

Duurzaam & verantwoord ontwerpen
Uiteindelijk is het scenario gekozen om binnen de bestaande structuur en met behoud van zoveel als mogelijk meubilair en materialen toch het maximale te bereiken voor de werknemers van TIAS. Zo zullen alle bureaus en kasten herbruikt worden. De puien en vloerbedekking blijft behouden en waar nodig aangepast of op een nieuwe positie ingetekend. Een aantal toevoegingen en aanpassingen zorgt ervoor dat de werkomgeving zodanig veranderd dat er meer ruimte is voor ontmoeting en inspiratie en tegelijkertijd meer rust en focus.

Begin december is het plan gepresenteerd aan het management en zij reageerden unaniem positief. De enige ‘kritische’ vraag was ‘kan dit zo snel als mogelijk gerealiseerd worden?’ 

Dus: snel aan de slag om met de klankbordgroep vanuit TIAS de juiste keuzes in de uitwerking te maken. Zodat de werknemers van TIAS in de loop van 2023 gebruik kunnen maken van een prettige en moderne nieuwe werkomgeving!

Projectdata:
Opdrachtgever: TIAS
Omvang: ca. 480m² GBO
Status: in ontwerp, verwachtte realisatie in voorjaar 2023

Scroll naar boven