Een duurzaam vernieuwd interieur voor het kantoor van TIAS Business School in Tilburg

Gewijzigde opdracht interieur kantoor TIAS

In oktober 2022 ben ik gestart met het ontwerp voor de werkomgeving voor TIAS Business School op campus van de Tilburg University. Tijdens de co-creatie sessies met de Klankbordgroep en de projectleider vanuit Tilburg University Facility Services werd duidelijk dat het gehele gebouw op termijn gerenoveerd zou te worden. Voor mij was het onmiddellijk een duidelijke zaak dat we hier dan geen volledig nieuw interieur in gingen ontwerpen. Behalve financieel zou dit ook op het gebied van duurzaamheid onverantwoord zijn.

Duurzaam en verantwoord ontwerpen

Dit betekende voor ons een pas op de plaats om te onderzoeken welke duurzame scenario’s verantwoord zijn binnen dit tijdsbestek. We hebben drie scenario’s uitgewerkt inclusief een bijbehorende kosteninschatting en dit voorgelegd aan met MT. Uiteindelijk is het scenario gekozen waarin we binnen de bestaande structuur en met behoud van zoveel als mogelijk meubilair en materialen toch het maximale resultaat behalen voor de werknemers van TIAS. De puien en vloerbedekking blijft behouden en waar nodig aangepast of op een nieuwe positie ingetekend. Een aantal toevoegingen en aanpassingen zorgt ervoor dat de werkomgeving zodanig veranderd dat er meer ruimte is voor ontmoeting en inspiratie en tegelijkertijd meer rust en focus.

Bewust en circulaire keuzes

Dit scenario omvatte bewuste en circulaire keuzes zoals ik dit in al mijn huidige projecten probeer te bereiken.

De (heftig gekleurde) tapijttegels worden zoveel mogelijk hergebruikt. De kleuren van het tapijt vormen de nieuwe vloer van alle ontmoetingsruimtes. Niet alle tegels zijn geschikt om te hergebruiken. In de zones van de werkplekken kiezen we daarom voor nieuwe, licht grijze tapijttegels uit dezelfde serie. Dit geeft rust en ruimte voor focus.

We hebben er ook voor gekozen om de gesloten ruimtes te handhaven. Daarbij kiezen we ervoor om de grote repro ruimte die op een centrale plek ligt te verplaatsen naar een kleinere ruimte. Zo is een tweede grote overlegruimte ontstaan. Geselecteerde puien in de opslag zorgen ervoor dat dit ook een heel transparante ruimte wordt. Ook de andere gesloten overlegruimte krijgen meer glas (door bestaande puien uit de opslag toe te passen). Hierdoor is er meer contact en transparantie. Een overlegruimte is gesplitst, zodat er 2 focusruimtes ontstaan voor focus of teamsoverleg.

De puien in de opslag waren voorzien van folie. Het oorspronkelijke idee was om deze te verwijderen. Tijdens de uitvoering bleek dat dit niet mogelijk was i.v.m. grote kans op glasbreuk. In de nieuwe overlegruimte is daarom een deel van het glas vervangen. In andere ruimtes is dit (en op 1 plek zelfs een bestaande ruimtebordje) geaccepteerd en hebben we de bestaande folies gehandhaafd.

Bij de bestaande gesloten ruimtes was akoestiek (en met name geluidsoverdracht) een groot probleem. Dit is in overleg met de aannemer en de gebruikers zo veel als mogelijk opgelost.

Op de plekken waar meer dan eerst ruimte is voor ontmoeting werd wel nieuw meubilair aangeschaft. Hier werd gekeken om zoveel als mogelijk duurzame keuzes te maken. Waar dit niet helemaal mogelijk was, hebben we beoordeeld of dit meubilair voldoende toekomstbestendig is om straks na de grote renovatie ook weer ingezet te kunnen worden. Hier hebben we bewust gekozen voor een neutrale kleurstelling (of bijvoorbeeld alleen de her te stofferen kussens in een stevige kleur), zodat dit straks in een nieuwe omgeving weer goed te combineren is.

Bewuste inrichting gericht op de toekomst

Op deze manier heeft TIAS een prettige en moderne werkomgeving gekregen die goed aansluit bij hun manier van werken en verantwoord is om de komende jaren optimaal te kunnen gebruiken.

Projectdata:
Opdrachtgever: TIAS Business School
Omvang: ca. 480m² GBO
Opgeleverd in juni 2023
Fotografie door Minneboo fotografie

 

Scroll naar boven