Interieurontwerp restaurant Zuyd Hogeschool, Maastricht

Centraal in de mooie Zuyd Hogeschool locatie aan de Brusselseweg in Maastricht bevindt zich een aaneenschakeling van grote ruimtes die op dit moment dienst doen als kantine en project/studieruimte. In de loop der jaren zijn deze ruimtes verrommelt. De functie van de ruimtes is gericht op ontmoeten, in de zin van ontspanning en samen studeren. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd (bv. borrels, informatiemarkten ed.). 

Drie volumes

Het gehele onderwijscomplex bestaat uit 3 aan elkaar geschakelde volumes. Het hoofdgebouw is een voormalig klooster en ademt ook deze sfeer uit. De twee andere delen zijn van recentere architectuur. De volumes liggen in een mooie groen omgeving. De ruimtes waar het restaurant zich in bevindt liggen in twee van de drie volumes en worden door middel van een schuin volume aan elkaar geschakeld.

De ruimtes liggen dus centraal in het complex. Ze hebben ook mooi zicht op de groene buitenomgeving. Er zijn drie duidelijke kenmerken te ontdekken:

  1. CENTRAAL IN GEBOUW
  2. RUIMTES GRIJPEN IN ELKAAR – CONTACT!
  3. GROENE OMGEVING

Thuisvoelen

De vraag die aan mij gesteld werd, was om de ruimtes opnieuw in te richten, meer met elkaar te verbinden en een sfeervolle en gezellige uitstraling te geven zodat studenten, docenten en overige gebruikers hier graag verblijven. En dit allemaal binnen een beperkt budget en op basis van input van studenten en medewerkers. Want dit zijn de gebruikers waar het ontwerp zich op moet richten. 

In het ontwerpproces zijn de studenten en community-coördinatoren van de opleidingen betrokken. Tijdens dit traject bleken de uitgesproken ambities te hoog voor het beschikbare budget. Er is daarom onderzocht waar de prioriteit van deze restyling moet liggen (bv. Catwalk of Restaurant) en waar studenten het meeste behoefte aan hebben. Dit is door middel van co-creatie sessies en polls op social media achterhaald. De prioriteiten zijn samen vastgesteld. En de daarbij horende ontwerpkeuzes zijn echt samen genomen.

Een wereldse sfeer

De look & feel van de ruimtes moet aansluiten bij de wereldse kijk van de studenten. Alle opleidingen zijn internationaal gericht. De studenten lopen veelal meerdere keren stage of volgens een deel van hun opleiding in het buitenland. Ook is het percentage internationale studenten hoog. Dit moet terug te zien zijn in het gebouw. De studenten noemen het zelf ‘een werelds koffiebar sfeertje’.

Na een zorgvuldig ontwerptraject en afweging is er uiteindelijk voor gekozen om het restaurantdeel grondig aan te pakken en het ‘catwalk’ deel alleen op een paar plekken aan te passen. Een groot deel van het meubilair is teruggeplaatst, een deel is gerefurbished. Daarnaast is er een grote hoeveelheid planten geplaatst of gehangen. Als laatste zijn diverse stylingselementen toegepast. Het idee is dat studenten deze gaan aanvullen met items die zij meebrengen vanaf hun buitenlandse stageplaats.

Hergebruik meubilair waar mogelijk

Vanuit mijn eigen duurzaamheidsvisie en de duurzame ambitie van Zuyd Hogeschool heb ik onderzocht welk bestaand meubilair weer teruggeplaatst kan worden. Dit meubilair heeft een nieuwe plek gekregen. Hierbij heb ik goed gekeken naar de look & feel van dit meubilair, zodat het geen rommeltje wordt. Daarnaast zijn diverse bankjes opnieuw gestoffeerd, zodat we zo min mogelijk nieuwe grondstoffen hoeven te gebruiken. Deze duurzame manier van werken is in mijn projecten een standaard uitgangspunt.

Catwalk

De Catwalk is een ruimte die functioneel gezien op dit moment erg wordt gewaardeerd door de studenten. Ze vinden het prettig om hier samen met anderen te zitten om te lunchen, maar ook om gedurende de hele dag te studeren en te verblijven.

Als je goed naar de ruimte kijkt, dan zijn er zeker een aantal verbeterpunten: de akoestiek is slecht, de ruimte is rommelig ingedeeld en het contact met buiten is minimaal. In de 1e fase van het ontwerp zal voornamelijk gekeken worden naar een betere sfeer die met name gericht is op het gewenste wereldse sfeertje en het thuisvoelen.

In de 2e fase worden de andere punten opgepakt, waarbij een belangrijk item dat aangepast zal worden de loopbrug door de Catwalk is. Hier zullen akoestische voorzieningen worden toegepast, zodat er meer rust ontstaan.

Catering

De Cateringzone is het ‘schakelgebied’ tussen de Catwalk en het Restaurant. Op dit moment is dit met name een functioneel gebied wat rommelig aandoet. Tijdens de 2e fase van het ontwerp wordt hier een cofffee bar ingericht. Daarnaast wordt er flink opgeruimd en een aantal aanvullende zitplaatsen gecreëerd.

Restaurant

De Restaurant ruimte krijgt de prioriteit in de 1e fase van deze herinrichting. De rode vloer wordt aangepakt en vervangen door een rustige grijze (betonlook) marmoleum. Verder wordt de ruimte zodanig ingericht dat het mogelijk is deze in de toekomst flexibel in te zetten voor evenementen.

Het nieuwe hoofdelement in deze ruimte vormt een lange bank langs de hellingbaan. Hierachter staat een lange rij met hoge planten, een ‘urban jungle’. Deze bepaalt voor een groot deel de groene frisse uitstraling van de ruimte. In de rest van de ruimte staat een diversiteit aan meubilair. Ook hier weer heel veel planten.

Aan de gevelzijde staat een diversiteit aan meubels die ook buiten kunnen staan. Dit geeft een prettig sfeertje en een relatie met buiten. Om deze te versterken wordt er aan de gevel een barretje gemaakt met een aantal krukken.

In de hoek vinden we een lounge met een vintage sfeertje. Om het ‘wereldse’ sfeertje af te maken worden ook hier planten aan het plafond gehangen. Daarnaast worden wereldkaarten toegevoegd en aan het plafond gehangen. Eventuele andere stylingsobjecten kunnen worden neergezet en opgehangen. Het idee hierbij is dat studenten diverse elementen meenemen vanuit hun stages en studies in het buitenland.

Fase 2

Inmiddels zijn de ruimtes volop in gebruik en valt het mijn
opdrachtgevers op dat zelfs tijdens een normaal gesproken rustige toetsperiode
de ruimtes erg druk zijn. Studenten blijven zelfs na hun toetsen hangen om gezamenlijk
verder te studeren. 

Om het ‘koffiebar sfeertje’ echt compleet te maken wordt er op dit moment gewerkt aan fase 2 waarin een echte koffie bar wordt gerealiseerd, nog meer planten worden toegevoegd en de akoestiek in de ruimte wordt verbeterd. 

Projectdata: 
Opdrachtgever: Zuyd Hogeschool
Functie: Restaurant, ontmoetingsruimte, studieomgeving
Omvang: 700 m² FNO
Oplevering in najaar 2023
Fotografie door Minneboo Fotografie

'Ontmoeten op de Brusselseweg'

Judith heeft voor ons een ontwerp gemaakt waarin verschillende aaneengeschakelde grote centrale ruimtes met elkaar verbonden zijn. Gecombineerd met een sfeervolle en gezellige uitstraling waardoor studenten, docenten en overige gebruikers hier graag verblijven. Ze voelen zich thuis en dat is direct, vanaf ingebruikname van de gerestylede ruimte, zichtbaar.

In het ontwerpproces zijn studenten en medewerkers enthousiast door Judith meegenomen. We kunnen min of meer spreken van een co-creatie. Judith weet op een uitstekende wijze de wensen van de opdrachtgever om te zetten in een mooi en binnen budget uitvoerbaar ontwerp.

Onze ambities bleken in eerste instantie te hoog voor het beschikbare budget, maar door de wijze van gefaseerd ontwerpen en haar creativiteit, hebben we toch grotendeels gekregen wat we voor ogen hadden. Dank voor de fijne en kundige begeleiding.

Scroll naar boven