Basisschool Floralaan, Eindhoven

SALTO-school Floralaan in Eindhoven heeft grote ambities in hun onderwijs. De onderwijsvisie wordt dit jaar goed bekeken en waar nodig aangepast. Een grote verbetering voor de leerkrachten en leerlingen en ook voor hun huisvesting. Samen met Leonie van Berkel van LOA Interieurs heb ik een ontwerp gemaakt waardoor het gehele interieur de komende jaren stapsgewijs een nieuwe invulling zal gaan krijgen.

Concept: Flora

We hebben gekeken naar het concept, de sfeer van de school. Het oorspronkelijke concept van aarde / gras / lucht / zon is na al die jaren verwaterd en niet meer zichtbaar. We willen dit dan ook loslaten, maar wel de bestaande kleurstelling gebruiken en zelfs versterken om het interieur van school op basis van Flora stevig neerzetten. We gebruiken een bloementhema om de sfeer in het gebouw te vergroten en de verticale en horizontale verbindingen te verstevigen.

Inrichting: divers, inspiratievol en gericht op 21e-eeuwse vaardigheden
Het schoolgebouw is nu erg traditioneel van opzet. De grote ruimte hal en het atrium heeft nauwelijks een toegevoegde waarde. Alles gebeurt in de klaslokalen. Dit gaat veranderen!

De bibliotheek wordt compacter en verplaatst naar de insteekverdieping in het atrium. Hier komt een knusse lounge hoek waar kinderen zich ook even met een boekje kunnen terugtrekken.

Door het verplaatsen van de bibliotheek komt er op de begane grond ruimte vrij voor verschillende functies. De maaltijdservice van de kinderopvang die zich ook in dit SPIL centrum bevindt zal een plek krijgen in dit atrium. Zij maken gebruik van de grote leestafel bij de entree en de treinzitjes even verderop. Deze treinzitjes zullen gedurende de dag worden gebruikt door leerlingen om met hun laptops samen te werken. Het aquarium krijgt een prominente plek en waar mogelijk zullen we echt groen gaan toepassen.

Verder wordt er op deze begane grond, onder het verlaagde plafond, een inspiratieplek ingericht voor leerkrachten en leerlingen. Hier kan een hele klas even uit de traditionele leeromgeving van het lokaal op zoek naar inspiratie en een andere manier van leren. De vloerkleden, tribunes en zitjes zorgen voor verschillende werkhoudingen, voor ieder wat wils.

Ook in de gangen zullen aanvullende werkplekjes komen waar leerlingen staand of zittend aan hun lesmateriaal kunnen werken.

Teamkamer: een inspirerende plek om gezamenlijk te ontspannen
Als laatste hebben we een voorstel gedaan voor de teamkamer. Dit moet een bruisende ontmoetingsplek worden waar leerkrachten, maar ook ouders, leerlingen en medewerkers van Korein elkaar ontmoeten. Leerkrachten kunnen hier lunchen en ook hun lessen voorbereiden of toetsen nakijken. Ouders kunnen hier informele gesprekken voeren met IB’ers of leerkrachten. Leerlingen kunnen hier samen met hun leerkracht gaan zitten als er net even een ander plekje nodig is.

Kortom, SALTO-school Floralaan heeft grootse plannen. Deze zullen niet in één keer verwezenlijkt worden, maar stap voor stap, zodat ook elke keer weer geleerd en bijgestuurd kan worden. Maar wel zodanig dat het kind en zijn/haar ontwikkeling centraal staat in al deze veranderingen.

Projectdata:
Opdrachtgever: SALTO-school Floralaan

omvang: ca. 430 m2 GBO
(oa. teamkamer, bibliotheek,
werkplekjes leerlingen, open leeromgeving)
Status: gefaseerde uitvoering voorjaar 2019

Dit ontwerp is ontstaan in samenwerking met LOA Interieurs

Scroll naar boven