Modern, warm en groen: interieurontwerp kantoor Grodan in Roermond

In de zomer van 2023 ben ik gestart met het ontwerpproces voor een nieuw kantoorinterieur voor Grodan. Het huidige kantoor is gedateerd. Het kantoor bestaat uit een gangenstructuur met daaraan gelegen één- of meerpersoons kantoorruimtes. Daarnaast is door Corona het besef ontstaan dat er in de toekomst op een andere manier gewerkt zal gaan worden. 

De nieuwe kantoorinrichting zal zich vooral richten op innovatie, inspiratie, uitstraling en daarbij ook rust. Het ontwerp van deze nieuwe inrichting kan ook de transitie naar een andere manier van werken versterken. Tijdens het ontwerpproces worden medewerkers intensief betrokken door middel van co-creaties sessies.

Het voorlopig ontwerp wordt gebruikt om een kostenraming op te stellen. Begin 2024 zal een Go/No Go moment worden ingepland om te besluiten of het op dit moment verantwoord is een dergelijke verbouwing op te starten.

Projectdata:
Opdrachtgever: Grodan, Roermond
Status: Voorlopig ontwerp, in afwachting van kostenraming

Scroll naar boven