Interieurontwerp herontwikkeling AZC Oisterwijk

Ik ben dankbaar en trots dat ik sinds kort gestart ben met het interieurontwerp voor de diverse her te ontwikkelen gebouwen op het AZC in Oisterwijk.

Dankbaar omdat ik het heel bijzonder vind om voor deze vluchtelingen die alles hebben moeten achterlaten een nieuwe plek te kunnen creëren waar zij kunnen landen na een lange tocht vanuit hun vertrek in hun thuisland via Ter Apel of andere omwegen naar Oisterwijk. De meeste bewoners van dit AZC hebben inmiddels een verblijfsstatus (of hebben hier een grote kans op) en kunnen langzaamaan gaan denken aan het opbouwen van een nieuw thuis hier in Nederland.

Thuisvoelen

Een grote vraag voor mij binnen deze opgave is: hoe ziet dit nieuwe thuis eruit voor mensen die vanwege grote politiek instabiele en/of onveilige situaties hun eigen thuis hebben moeten verlaten. Mensen die volledig ontheemd zijn en hier in Nederland een nieuw bestaan moeten gaan opbouwen? Is dat überhaupt mogelijk? Wat zijn de kleine dingen die ik hier als interieurarchitect in kan betekenen? Samen met medewerkers van het AZC onderzoek ik deze vragen om te komen tot een interieurontwerp dat past binnen de ‘sober & doelmatige’ standaarden en de beperkte budgetten van het COA. Daarnaast zal het interieur flexibel, circulair en zo veel als mogelijk duurzaam moeten zijn, zodat het in de toekomst goed aanpasbaar en her te gebruiken is.

Gastvrije (werk)omgeving

Daarnaast zal het interieurontwerp zich richten op de gebouwen waar de medewerkers werken. Deze groep is zeer divers: dit zijn de werknemers in dienst van het COA, maar ook de medewerkers van de twee onderwijsinstellingen, de diverse ketenpartners en de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij deze AZC locatie. Ook deze mensen moeten zich thuisvoelen in de nieuwe gebouwen van dit AZC. Tijdens de co-creatiesessies gaven medewerkers aan dat zij met deze herontwikkeling een kans zien om nog gastvrijer te zijn in de toekomst. Gastvrij richting bewoners, richting omwonenden, maar ook richting alle medewerkers en collega’s op het AZC.

Naast thuisvoelen is gastvrijheid een belangrijk thema binnen mijn ontwerpvoorstel.

In mijn ontwerpen pas ik normaliter veel kleur toe. De vraag dit ik me nu stel is: past deze kleurstelling (meestal bedacht vanuit een westerse blik) ook bij mensen met een andere culturele achtergrond? Op diverse manieren heb ik dit onderzocht. Vanuit co-creatiesessies met alle gebruikers en mijn creatieve zoektocht heb ik een moodboard ontwikkeld dat straks als basis zal dienen om alle kleur- en materiaalkeuzes van de diverse gebouwen te bepalen. Dit moodboard bestaat enerzijds uit grote contrasten tussen bv. warme aardse en helderblauwe tinten en tussen de natuurlijke groene tonen van de prachtige bosrijke omgeving van het AZC. De okergele, azuurblauwe en koraalrode tonen vormen frisse accenten binnen het palet. Dit voorgestelde moodboard vormt de look & feel van alle interieurs binnen het nieuwe AZC in Oisterwijk.

Projectdata: 

Opdrachtgever:
COA – Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
Projectmanagement:
Brink management advies

Architect van alle gebouwen binnen de herontwikkeling van het AZC Oisterwijk (incl. stedenbouwkundige opzet):
Martine Drijftholt

Omvang:

  • Kantoorgebouw voor de medewerkers en andere betrokken partijen (ketenpartners) 1325 m2 BVO
  • Circa 78 woningen in diverse typologieën
  • Activiteitengebouw (1150 m2 BVO)
  • Opslag en werkplaats (350 m2 BVO)
  • Gebouw met woningen en activiteitenruimtes voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) en kantooromgeving medewerkers AMV (1535 m2 BVO)
  • Schoolgebouw voor basis- en voortgezet onderwijs (1850 m2 BVO)

Status: Voorlopig Ontwerp in juni 2024

Scroll naar boven