Modern, warm en groen: interieurontwerp kantoor Grodan in Roermond

Het huidige kantoor van Grodan is gedateerd. Daarnaast is afgelopen jaren de manier van werken veranderd: men werkt vaker thuis of elders dan op kantoor. De visie op de huidige werkomgeving is aan het veranderden. Dit is voor Grodan de aanleiding om goed na te denken over hoe zij in de toekomst willen gaan werken.

Co-creatie in het Voorlopig Ontwerp

De nieuwe kantoorinrichting zal zich vooral richten op inspiratie, uitstraling en daarbij ook rust. Grodan heeft Wonderful day design gevraagd om tijdens het ontwerpproces de medewerkers te betrekken in het ontwerpproces. Het is van belang dat de werkomgeving wordt ontworpen met de visie van de medewerkers als uitgangspunt. Deze co-creatiesessies hebben in het voorjaar 2023 plaatsgevonden en hebben de basis gevormd voor het Voorlopig Ontwerp.

In de co-creatie sessies hebben we gesproken over wat urgente thema’s in de werkomgeving zijn. We hebben besproken welke functionaliteiten wenselijk zijn, maar vooral ook welke sfeer en gevoelens er zijn bij een nieuwe omgeving. We hebben uitgebreid gesproken over de manier waarop de werknemers nu werken en hoe ze het liefst in de toekomst zouden willen werken. 

Activiteitgericht op maat

In nieuwe werkomgevingen wordt vaak uitgegaan van een activiteit gerelateerd werkplekkenconcept. Hierbij wordt gekeken welke activiteit wordt uitgevoerd en welke soort werkplek daar het beste bij past. Een teamsoverleg kun je natuurlijk het beste doen in een
afgesloten éénpersoonswerkplek, terwijl een brainstorm met een aantal collega’s
ook best in een open werkomgeving kan. Omdat de werknemers van Grodan aangeven het liefst als team samen te zitten in de werkomgeving, zal er geen volledig activiteitengericht werkplekconcept kunnen worden ingericht. We zullen hier pragmatisch mee om gaan in het ontwerp. 

Greenhouse

Grodan is een onderdeel van ROCKWOOL BV dat substraatoplossingen levert aan de tuinbouw. In de nieuwe werkomgeving zal daarom heel veel groen voorkomen. De sfeer zal aanvoelen alsof men in een “greenhouse’ werkt. Een letterlijk greenhouse is niet mogelijk, omdat dit niet voldoet aan de hoge akoestische eisen. Maar met behulp van ‘normale’ puien zullen tuinkamers worden gerealiseerd. Deze voldoen wel aan de eisen vanuit ROCKWOOL BV gesteld aan licht, lucht, akoestiek en comfort.

Duurzaam

De inrichting van Grodan zal zo veel als mogelijk duurzaam en circulair worden ingevuld. Dit zal betekenen dat er soms andere keuzes worden gemaakt dan ‘standaard’. De uitwerking hiervan gebeurt in de volgende (definitief) ontwerpfase. Ook zal de definitieve materialisering en detaillering dan pas verder worden uitgewerkt. De medewerkers van Grodan hebben de wens uitgesproken hier zoveel mogelijk duurzame en circulaire afwerkingen en keuzes te willen maken.

Op dit moment wordt het Definitief Ontwerp uitgewerkt.

Projectdata:
Opdrachtgever: Grodan, Roermond
Omvang: ca. 1550 m2 BVO
Status: uitwerken Definitief ontwerp

Scroll naar boven