Interierontwerp Multifunctionele Voorziening in de wijk Skandia in Geldrop

In samenwerking met WY architecten heb ik afgelopen maand meegedaan aan de meervoudige aanbesteding voor de nieuwbouw van de Multifunctionele Voorziening voor de wijk Skandia in Geldrop.

Onlangs kregen we het goede nieuws dat we deze opdracht hebben gewonnen!

Grote pluspunten uit het juryrapport zijn oa. “De architect heeft een sterke eigen visie” en “De architect betrekt de gebruikers op alle niveaus tijdens het proces”.

Co-creatie in het ontwerp

Het nieuwe gebouw in Geldrop gaat onderdak bieden aan de basisscholen Dalton Kindcentrum Dommeldal van Eenbes Basisonderwijs, De Beneden Beekloop van Stichting Nutsscholen Geldrop, kinderopvang Potje Knor en Buurtvereniging Hulst-Skandia. 

Binnenkort starten we met intensief gebruikersoverleg, waarbij samen met alle toekomstige gebruikers de kansen binnen het gevraagde programma ruimtelijk onderzocht gaat worden. Vol enthousiasme zullen we deze gebruikersinput vertalen in het daadwerkelijke architectonische ontwerp. Dit onder de projectleiding van Laride uit Veldhoven en samen met de gemeente Geldrop.

Wij hebben er meer dan zin in!

Projectdata:
Opdrachtgever: WY architecten
Functie: Twee basisscholen, kinderopvang (dagopvang en BSO), wijkvereniging
Omvang: ca. 4.000 m² BVO
Status: gewonnen meervoudige aanbesteding (2022)

Scroll naar boven