Studiecafé - Zuyd Hogeschool, Heerlen

De Zuyd Hogeschool locatie Nieuw Eijckholt in Heerlen is het grootste onderwijsgebouw van de Zuyd Hogeschool. Dit gebouw met circa 42.000 m2 vloeroppervlak biedt huisvesting aan 18 opleidingen, 5000 studenten en circa 800 medewerkers en docenten. Al deze mensen hebben behoefte aan een plek waar ze prettig kunnen verblijven, met elkaar kunnen overleggen en kunnen lunchen tijdens de pauzes. Tot afgelopen schooljaar was hiervoor een grote hoge ruimte ingericht in het hart van het onderwijsgebouw. Deze ruimte was uniform en kleurloos. De akoestiek zeer slecht. Iets anders dan snel even een broodje of een soepje eten werd hier daardoor dan ook niet gedaan. Daarnaast ontbrak het in het gebouw aan voldoende leerwerkplekken voor de studenten. Plekken waar de studenten in groepen aan projecten kunnen werken, waar ze ongestoord met elkaar kunnen overleggen en waar ze voor zich zelf nog even kunnen studeren. Het restaurant was alleen rondom lunchtijd druk, omdat het verder een onaangename ruimte was. Een ruimte die niet uitnodigde om langer dan noodzakelijk te verblijven.

Het Studiecafé

Gelukkig is deze situatie nu veranderd! Vanaf 1 september 2014 kunnen de studenten, docenten en medewerkers gebruik maken van het Studiecafé, een prettige plek ontworpen met het oog op diverse activiteiten: van lunch tot lounge, van overleg tot concentratie.

Gebruikers

Tijdens het proces zijn de gebruikers (mn. de studenten) betrokken bij het proces. Door een filmpje hebben de locatie manager en ik verteld wat de ontwerpuitgangspunten waren en hebben we gevraagd om input. Deze hebben we gekregen en verwerkt in het definitieve ontwerp. Klik hier  om dit filmpje te bekijken.

Spelregels

Mijn ontwerp heeft als uitgangspunt het winnend prijsvraagontwerp van Marianne Winthagen uit 2010. Zij geeft een aantal keuzes gemaakt waarop ik verder gegaan ben. In mijn ontwerp hanteer ik drie spelregels die ook voor de toekomst bepalen hoe de inrichting van het Studiecafé zich kan ontwikkelen:

1. Boxen; door boxen toe te passen wordt de grote kille ruimte doorbroken. De boxen vormen plekken waar studenten zich kunnen terugtrekken en waar ze in groepjes of alleen kunnen verblijven.

2. Diversiteit; zoals in het Nieuwe Werken wordt gesteld, heeft ieder individu een voorkeur voor een manier van zit, elke activiteit vraagt ook om ander zitcomfort. Daarom voorziet mijn ontwerp in verschillende manieren van zitten: hoog – laag, actief – passief, individueel – groepsverband en hier dan weer verschillende combinaties in.

3. Stevig aanzetten van kleur; ik volg het kleurenschema dat de architect van het gebouw op de diverse bouwdelen heeft geprojecteerd. Dit kleurenschema komt samen in het Studiecafé.

Deze drie spelregels komen samen in mijn ontwerp. Zo is de eerste box gericht op loungen en lunchen. Deze box staat op de eerste ring van het Zuydcafé. Deze ring ligt naast de uitgiftebalie. Mensen die alleen komen lunchen, zullen niet verder zoeken, maar hier hun plekje innemen. De kleurstelling is hier paars en roze, de kleuren die zijn bepaald voor dit bouwdeel. Vanuit de centrale hal vormt dit een geheel met de nieuwe AV Dienst en het Kennis- en Informatiecentrum.
De volgende boxen liggen op de tweede ring, een verdieping lager. Deze twee boxen zijn gericht op samenwerken, samen lunchen, samen overleggen. Ronde cocons bieden plaatst aan groepen van acht studenten of docenten/medewerkers. De kleurstelling bestaat uit diverse tonen blauw.
De derde box ligt op de insteekverdieping. Deze is gericht op concentratie, individueel of in kleine groepen. Deze box is afgeschermd van de grote ruimte en zorgt voor geluidsabsorptie. De kleurstelling is hier fris oranje geel.
De laatste box ligt aan de buitengevel en vormt een tuinkamer. Hier zit men binnen op het terras in het echte groen en kan met in een rustgevende omgeving wat langer verblijven. De kleurstelling hier is uiteraard groen.

Akoestiek

De akoestische kwaliteit van de ruimte is slecht. Het is niet mogelijk om deze akoestiek optimaal voor een werk- of studeeromgeving op orde te krijgen. Door het toepassen van diverse akoestische maatregelen zoals gestoffeerde banken, akoestische wanpanelen en akoestische lampen is zoveel als mogelijk getracht om een omgeving te creëren waarin men prettig langere tijd wilt verblijven.

Gefaseerd

Het project is in twee fases uitgevoerd. Inmiddels heeft de Zuyd Hogeschool een passend Studiecafé gekregen dat past bij de ambities in het onderwijs.

Projectdata: 
Opdrachtgever: Zuyd Hogeschool, locatie Heerlen
Functie: restaurant en projectomgeving
Omvang: 810 m² GBO 
Oplevering fase 1: oktober 2014
Oplevering fase 2: september 2015
Fotografie: VisusFoto (fase 1) en Wonderful Day design (fase 2)

Scroll naar boven