VISTA College, Sittard

Co-creatie

Het ontwerp voor de aula het ROC Leeuwenborg van de locatie Arendstraat in Sittard is (zoals ook het ontwerp van de aula in Maastricht) tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen studenten, docenten, medewerkers en ikzelf als architect. In de eerste fase, de Co-creatie fase, zijn de ontwerpthema’s en -ideeën besproken in verschillende sessies. Hieruit is een eerste schetsontwerp ontstaan. Dit schetsontwerp is breed bij het ROC gepresenteerd, in diverse sessies in de verschillende aula’s en bij het Directieberaad. Meer informatie inclusief een filmpje over dit traject is hier te lezen.

De belangrijkste uitgangspunten die hieruit komen zijn:
– Variatie en diversiteit in zitplekken;
– Moderne en frisse afwerking;
– Goede voorzieningen voor de student;
– Een ontspannen omgeving voor de  student;
– Verbinding tussen student, docent/medewerker en externen;
– Flexibiliteit in gebruik, beheer en onderhoud en daarmee een veilige en schone school.

Gedeeld eigenaar

In een dergelijke onderwijsomgeving is blijvende betrokkenheid van de studenten, docenten en medewerkers van groot belang. Als iedereen zich eigenaar voelt van deze ruimte, dan pas kan deze goed functioneren. Om dit gevoeld te vergroten worden de studenten en docenten ook tijdens de realisatie betrokken. We hebben in overleg met de docenten en studenten een ontwerp uitgewerkt van huisjes waarin de student zich kan terugtrekken, maar waar de medewerker ook informeel overleg kan houden. Deze huisjes worden ontworpen en gemaakt in het reguliere onderwijsprogramma. De studenten zullen straks gebruik maken van hun eigen ontworpen en gemaakte interieurelementen. De aankleding van deze elementen (denk aan prints op akoestisch materiaal) wordt ook door deze studenten ontworpen.

Openheid en daglicht
De aula in Sittard was erg donker en somber. Dit kwam omdat er weinig contact is met buiten.
Door een aansluitende ruimte in te zetten en te betrekken bij de aula, kan deze zich naar buiten openen. De cateringruimte wordt ook zodanig ingericht dat het daglicht naar binnen kan stromen.

Variatie en Diversiteit
De ruimte wordt in verschillende zones ingedeeld. Elke zone krijgt zijn eigen sfeer.

De sfeer van het café is warm en huiselijk. Direct daglicht en zicht op het groen buiten vormen een belangrijk uitgangspunt. Dit komt ook terug in de materialen en het kleurgebruik: groen en hout.

De entree van de cateringshop is herzien. Hier is het belangrijk dat de ruimte transparant is richting de aula en dat er een relatie is met het groen buiten.

De lunchroom is de plek waar de meeste studenten zullen lunchen. Deze ruimte is functioneel ingericht met veel 6 en 12 persoons tafels. Er staan een aantal huisjes die zorgen voor geborgenheid. Hier kan ook informatie over het onderwijs gedeeld worden met de studenten en de docenten.

De studenten van het ROC geven aan dat er veel behoefte is aan lounge plekken. Plekken waar je net even anders kunt zitten, in verschillende samenstellingen: banken, poefs, met of zonder tafel, wat hoger (actiever) en lager (passiever). Aan de twee zijden van de grote ruimte worden deze lounge plekken gerealiseerd. Achterin staan de treinbanken aan tafels. Hier worden ook een aantal houten huisjes gerealiseerd met een gesloten dak. Dit geeft een geborgen gevoel. De student kan zich even terugtrekken.

Projectdata: 
Opdrachtgever: ROC Leeuwenborgh
Functie: aula met lunchplekken, een café, catering en loungeplekken
Omvang: 800 m² GBO
Gerealiseerd in de zomer 2017

Scroll naar boven