Fontys Economie en Communicatie,
Eindhoven

De Fontys Campus op Rachelsmolen in Eindhoven is snel aan het veranderen. Eind 2023 zal de nieuwbouw gereed zijn, waardoor een deel van de Fontys studenten en medewerkers die elders in Eindhoven gehuisvest waren ook naar de mooie Campus Rachelsmolen komen.

Een deel van de ‘nieuwe’ bewoners zal gebruik gaan maken van ruimtes in de gebouwen R3 en R4. Daarnaast zal er een zogenaamde ‘Hub’ voor medewerkers van ondersteunende diensten worden gerealiseerd. Ook denkt FEC na over de veranderingen binnen hun onderwijsvisie. Verder zijn er vanwege COVID andere inzichten op het gebruik van (medewerkers- en onderwijs)ruimtes ontstaan.

Dit alles heeft geleid tot het besef om het ruimtegebruik door FEC in kaart te brengen en waar nodig aan te passen op deze nieuwe besluiten en inzichten. Ik ondersteun de betrokken medewerkers met mijn kennis en ervaring en maak inzichtelijk wat de mogelijke keuzes zijn.
Op deze manier kan een weloverwogen besluit over de toekomstige invulling van de beschikbare ruimte genomen worden. 

Dit zal verder worden uitgewerkt door Dienst Huisvesting van Fontys in overleg met medewerkers en studenten van FEC.

 

Scroll naar boven