International Business - Zuyd Hogeschool

Nieuwe visie op onderwijs

HILL: High Impact Learning that Lasts

Afgelopen zomer ben ik gestart aan het ontwerp voor de nieuwe onderwijsomgeving voor de Zuyd Hogeschool opleiding International Business. Zij werken volgens de HILL (High Impact Learing that Lasts) onderwijsvisie van Filip Dochy. De huidige onderwijsomgeving sluit niet aan bij deze nieuwe visie gericht op meer zelfstandigheid, engagement, kritische houding, reflectievaardigheid en probleemoplossend vermogen onder studenten.

Een gezamenlijk proces richting de ideale onderwijshuisvesting

Ondanks alle tijdelijke maatregelen die nu getroffen worden i.v.m. COVID-19 wil de opleiding nadenken over hun huisvesting in de toekomst. Voordat we daadwerkelijk gesproken hebben over ‘stoelen en tafels’, zijn we eerst samen gaan nadenken over ‘wat betekent deze onderwijsvisie voor hun ideale onderwijsomgeving’. Dus eerst een pas op de plaats en nadenken over een programma van eisen en wensen.

Ik ben (online en offline) in gesprek gegaan met docenten, studenten en medewerkers van de opleiding en de Zuyd Hogeschool. Vragen als ‘wat heb je nodig’, ‘op welke manier wil je werken’, ‘hoe faciliteer je spontaal leren’ etc. kwamen voorbij. Dit heeft geresulteerd in de basis voor het vervolg van het ontwerp: een schetsontwerp met daarin de uitgangspunten voor de huisvesting.

Het vervolg: inspiratie en co-creatie

De volgende stap zal oa. bestaan uit een inspiratiebezoek aan Fontys FHICT waar ik in het verleden de gebruiker heb begeleid in het proces naar hun nieuwbouw (ook volgens het HILL principe).
Daarnaast zullen we nog intensiever input ophalen bij docenten en studenten, zodat International Business in de toekomst hun ideale huisvesting volgens HILL kan realiseren!

Projectdata:
Opdrachtgever: Zuyd Hogeschool
Functie: onderwijs
Omvang: 920 m2 FNO
Status: in ontwerp

Scroll naar top