International Business - Zuyd Hogeschool

Nieuwe visie op onderwijs

De onderwijsomgeving van International Business in Maastricht sloot niet aan bij hun nieuwe onderwijsvisie gericht op meer zelfstandigheid, engagement, kritische houding, reflectievaardigheid en probleemoplossend vermogen onder studenten. 

Een gezamenlijk proces richting de ideale onderwijshuisvesting

Ondanks alle tijdelijke maatregelen die getroffen werden i.v.m. COVID-19 wilde de opleiding nadenken over hun huisvesting in de toekomst. Dit is gebeurd in intensieve co-creatie met studenten en docenten.

Voordat we daadwerkelijk gesproken hebben over ‘stoelen en tafels’, zijn we eerst samen gaan nadenken over ‘wat betekent deze onderwijsvisie voor hun ideale onderwijsomgeving’. Dus eerst een pas op de plaats en nadenken over een programma van eisen en wensen.

Ik ben (online en offline) in gesprek gegaan met docenten, studenten en medewerkers van de opleiding en de Zuyd Hogeschool. Vragen als ‘wat heb je nodig’, ‘op welke manier wil je werken’, ‘hoe faciliteer je spontaal leren’ etc. kwamen voorbij. Dit heeft geresulteerd in de basis voor het vervolg van het ontwerp: een schetsontwerp met daarin de uitgangspunten voor de huisvesting.

De inrichting is in de zomer 2022 gerealiseerd.

Projectdata:
Opdrachtgever: Zuyd Hogeschool
Functie: onderwijs
Omvang: 920 m2 FNO

Scroll naar boven