10 wonderful years droomproject

Droomproject

Ik ontwerp voor de zakelijk markt, denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwijsgebouwen, werkomgevingen in kantoorgebouwen, soms een project in de zorg of grootschalige woningbouw. In de ontworpen ruimtes kan men werken, lesgeven, vergaderen, lunchen of dineren, ontspannen of een combinatie van dit alles. Elke opdrachtgever en gebruikersgroep is hierbij anders. Ik heb in de afgelopen jaren mogen ervaren dat het ene project anders loopt dan het andere. Wat maakt het ene project voor mij dan net wat fijner om aan te werken dan het ander? Dat is iets waar ik afgelopen voorjaar een tijdje over heb nagedacht. Maar ook: welke projecten zou ik eigenlijk alleen maar willen doen?

Kortom: wat is nu mijn DROOMPROJECT?
In de volgende blog in de serie 10 Wonderful Years neem ik jullie mee in mijn gedachten hierover. Lees je mee?

In de zoektocht naar een omschrijving van mijn droomproject ben ik eerst op zoek gegaan naar de harde feiten, het afvinklijstje.
Dit zag er ongeveer zo uit:

  • Vanaf 500 m2 gebruiksoppervlak;
  • Binnen 1 – 1,5 uur rijden vanaf Eindhoven;
  • Een volledige opdracht: vanaf ontwerp t/m oplevering en nazorg;
  • Minimaal €25.000,- honorarium;
  • Hoge betrokkenheid van opdrachtgever & gebruikers (oa. co-creatie in het ontwerpproces);
  • Engineering uitvoering in een bouwteam;
  • Duurzaamheid/Impact ambities.

Maar, zoals ook in mijn eigen ontwerpbenadering, is er een verschil tussen de harde (af te vinken) eisen en de zachtere (gevoelsmatige) wensen. Als ik kijk naar de fijnste projecten van afgelopen jaren ontbreekt er bij al deze projecten minimaal 1 van de bovenstaande punten. En toch zitten daar zeker verschillende DROOMprojecten bij!

Zo kwam ik tot de ontdekking dat wat voor mij een project tot een droomproject maakt meestal zit in de zachte wensen. De harde eisen zijn eigenlijk meer voorwaarden zodat ik mijn werk goed kan uitvoeren.

Harde eisen

De reden waarom ik als ‘harde eis’ noteer: vanaf 500 m2 is omdat (meestal) geldt: hoe groter de omvang, hoe omvangrijker de thema’s binnen een project. Thema’s als werkplek/onderwijsconcepten of waar is ruimte voor focus? of waar is ruimte voor ontmoeten? Maar: bij een lopend project realiseerde ik mij dat deze thema’s ook kunnen spelen binnen een omvang van 60 m2. Het gaat dus met name om een totaalproject en niet zozeer om een specifiek aantal vierkante meters. Kortom: ik ben op mijn best als ik aan een compleet project kan werken (wat betreft thema’s die spelen) en dan maakt het eigenlijk niet heel veel uit of een project een omvang van 2000 m2 of 80 m2 heeft.

De maximale rijafstand tot Eindhoven heeft meer te maken met het gemak waarop ik snel ter plekke kan zijn: voor overlegmomenten tijdens het ontwerpproces (Teams overleg heeft dit overigens eenvoudiger gemaakt), maar ook ad hoc tijdens de uitvoering. Door als uitgangspunt dit uur reistijd te hanteren is dit mogelijk. Alhoewel één van mijn mooiste projecten gerealiseerd afgelopen jaren in Den Haag ligt en dat was in overeenstemming goed te doen.

Een goed honorarium spreekt hierbij voor zich, ik moet natuurlijk ook gewoon mijn hypotheek kunnen betalen. Maar zoals veel ondernemers zullen herkennen: uiteindelijk steek je toch meer tijd in een project dan uiteindelijk wordt afgerekend, omdat nadenken en brainstormen over opdrachten waaraan je werkt in je hoofd ook doorgaat buiten kantooruren …

Zachte wensen

Wat eigenlijk echt bepaald of een project voor mij een droomproject is, heeft meer te maken met de ruimte die ik krijg van opdrachtgever, gebruikers en uitvoerende partijen om de puzzel te kunnen leggen zoals deze voor iedereen het beste past.

Tijdens het ontwerpproces betrek ik het liefst direct de gebruikers, zodat we samen de wensen voor de omgeving kunnen verkennen. Een opdrachtgever moet hiervoor de ruimte kunnen geven.

Tijdens de uitvoering bespreek ik samen met het gehele bouwteam wat de beste keuzes zijn voor het project. We onderzoeken mogelijke optimalisaties en alternatieven. Hierbij is het van groot belang dat alle teamleden elkaar waarderen en ieders inbreng respecteren. Het gezamenlijk advies wordt aan een opdrachtgever voorgelegd.

Pas als we samen een project hebben gerealiseerd en na het in gebruik nemen de gebruikers tevreden zijn, is een project voor mij echt geslaagd. En een geslaagd project is altijd een droomproject!

DROOMproject 1:
twee gebruikersgroepen met twee geheel andere inrichtingen binnen één gebouwencomplex.

Een interessant voorbeeld in dit licht is een project dat ik 12 jaar geleden heb ontwerpen. Voor Zuyd Hogeschool moest ik tegelijktijdig 2 werkomgevingen van 2 totaal verschillende afdelingen (afdeling Ergotherapie en faculteit ICT) ontwerpen. De uitgangspunten waren gelijk aan elkaar, maar vanwege 2 hele diverse gebruikersgroepen werden de ontwerpen totaal anders. De wat ‘zachtere’ wensen van de medewerkers van Ergotherapie waren heel anders dan de wat ‘strakkere’ wensen van de medewerkers van ICT. Het ene ontwerp richtte zich meer op de mens en had een heel natuurlijke uitstraling. Het andere ontwerp richtte zich meer op de techniek en straalde meer zakelijkheid uit.

Na de oplevering sprak ik de gebruikers van beide groepen. Ze waren inmiddels ook een kijkje gaan nemen in het andere interieur. En beide gebruikersgroepen gaven aan (geheel los van elkaar) dat ze de andere omgeving ook wel aardig vonden, maar die van henzelf toch echt veel beter gelukt. Voor mij het grootste compliment om te krijgen, omdat ik dan weet dat ik voor de juiste gebruikers de juiste omgeving heb weten te realiseren! Voor twee diverse gebruikersgroepen heb ik hun eigen DROOMprojecten weten te ontwerpen.

DROOMproject 2:
recent opgeleverd naar volle tevredenheid van opdrachtgever & gebruikers.

Een van mijn meest recente DROOMprojecten is het ontwerp voor het kantoor van Rockfon. Bij dit project kon ik alle harde eisen afvinken én was de betrokkenheid van de opdrachtgever, gebruikers en uitvoerenden partijen heel hoog. Hierdoor is een fantastisch project gerealiseerd. 

Na 6 maanden gebruik heb ik het nieuwe kantoor geëvalueerd met de gebruikers. Op de vraag of het kantoor bijdraagt aan het werkplezier werd volmondig ‘Ja, ABSOLUUT’ geantwoord. Een paar kleine dingen kunnen nog worden gefinetuned, maar eigenlijk was het gerealiseerde kantoor precies en boven verwachting als tijdens de co-creatie workshop was besproken. Het onderlinge contact is verbeterd, iedereen is veel beter op de hoogte van elkaars werkzaamheden, men gaat nu juist minder thuiswerken en komt graag weer terug op kantoor! Een beter resultaat is niet mogelijk, toch?

Op dit moment werk ik weer aan een aantal nieuwe DROOMprojecten.

Eén daarvan ligt in het verlengde van de werkomgeving ontworpen voor Rockfon. Het voorlopig ontwerp is samen met de gebruikers tot stand gekomen en wordt nu zorgvuldig uitgewerkt tot een haalbaar project. Het is nu nog even dromen, maar ook dit project zal hopelijk over een aantal maanden samen met het bouwteam worden gerealiseerd tot het volgende DROOMproject!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven